تفاهم نامه تريگ آپ

جهان امروز توانمندی کسب و کارها در رقابت را به طور مداوم به چالش می کشد. ارتقای این توانمندی های رقابتی، تاب آوری و رشد در چنین محیطی نیازمند آگاهی مدیران استارتاپ های فناوری محور از اصول و الزامات مدیریت و حفاظت دارایی های فکری می باشد. یکی از مسائلی که به شدت در سطح دنیا برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است همین توجه مدیران در تدوین استراتژی، مدیریت و حفاظت از دارایی های نامشهود شرکت است.
شرکت کارافام با توجه به نیاز بخش عظیمی از کسب و کارهای نوپا و شتابدهنده های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی به بهره مندی، توانمندسازی و آگاهی از این خدمات، آماده همکاری های مشترک با مجموعه های فعال در این حوزه و ارائه خدمات از طریق متخصصان آگاه به ابعاد فنی و حقوقی می باشد.
در همین راستا روز یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ تفاهم نامه همکاری با شتابدهنده تریگ آپ جهت ارائه کلیه خدمات مرتبط با مشاوره و مدیریت دارایی های فکری به امضا رسید.
شتابدهندهایی که با کارافام تفاهم همکاری دارند علاوه بر بهرهمندی از تخفیف حاصل از یک مشارکت بلند مدت می توانند خدمات کارافام را به عنوان بسته ای که علاوه بر خدمت، امور ممیزی، آموزش و مشاوره آنها را نیز عهده دار است، در کنار خود داشته باشند.