تفاهم نامه فينووا

با گسترش روافزون اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین هوش مصنوعی در سطح جهان و بررسی های آماری صورت گرفته روی تعداد اختراعات و علائم تجاری که توسط شرکت های فعال در این حوزه به ثبت رسیده است، واضح است که هم این حوزه به لحاظ فناورانه بسیار مورد اقبال است و هم از سوی دیگر مدیریت دارایی های فکری به علت ذات نرم افزاری و دانشی آن مورد اهمیت میباشد.
با توجه به تمرکز بخش وسیعی از فعالیت های مجموعه کارافام روی فناوری اطلاعات و ارتباطات و در راستای ارائه خدمات مشاوره و مدیریت متمرکز دارایی های فکری در شتابدهنده ها وشرکت های دانش بنیان، شتابدهنده فینووا و مجموعه کارافام در تاریخ 21 دی ماه 1399 تفاهم همکاری جهت ارائه کلیه خدمات مرتبط با مدیریت دارایی های فکری امضا نمودند.