خدمات ای تکفام در زمینه مالکیت فکری

خدمات #ای تکفام در زمینه #مالکیت فکری در حوزه #نرم‌افزار و #هوش مصنوعی مسیری هموار برای عملی کردن و حفظ ایده‌های ناب

#حقوق #مالکیت فکری یکی از مباحث بسیار مهم است. در واقع این حق محافظی برای تمام ایده‌ها، #اختراعات و فکر‌های نوینی است که شما در حوزه تکنولوژی (به‌خصوص نرم‌افزار و هوش مصنوعی) دارید و می‌خواهید تا هزاران قدم از آنچه وجود دارد، فراتر بروید.
یک کامپیوتر و سیستم، بدون دستور‌العمل نمی‌تواند کار کند. این دستورالعمل‌ها به‌عنوان برنامه‌های یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای شناخته می‌شوند و صاحبان این برنامه‌ها، کسانی هستند که حقوق مالکیت فکری برنامه، متعلق به آنها است.
یکی از زمینه‌های مهمی که تا امروز #ای تکفام توانسته حضوری موفق در آن داشته باشد، زمینه #حفظ و #ثبت مالکیت فکری در حوزه نرم‌افزار و هوش مصنوعی است. #ای تکفام تلاش کرده تا راه نگهداری و عملی کردن ایده‌ها را برای نوآوران روشن و واضح کند.
خدماتی که #ای تکفام در زمینه مالکیت فکری در حوزه نرم‌افزار و هوش مصنوعی ارائه می‌دهد شامل موارد زیر است:
● #حق ثبت اختراع (Patent)
● #پیش‌نویسی اختراع (Patent drafting)
● ثبت #علامت تجاری (Trademark registration)
● ثبت #طرح صنعتی (Industrial design registration)
● تحلیل اختراع‌‌‌های حوزه #نرم‌افزار و #هوش مصنوعی
● #حق چاپ (copyright)
#ای تکفام از سال ۱۳۹۸ گام مهمی در حوزه حفظ و ثبت حقوق مالکیت فکری در زمینه نرم‌افزار و هوش مصنوعی برداشته است. همین سابقه‌ای شده تا مخترعان، نویسندگان و افرادی که در حوزه #تکنولوژی فعال هستند، به مجموعه #ای تکفام اعتماد کرده و از خدمات آن بهترین استفاده را ببرند.